• slider-image

Privacy-Disclaimer

Privacy-Disclaimer

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Woonplatform Limburg VZW geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Woonplatform Limburg VZW.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier indien noodzakelijk, je identiteit te controleren, je op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en je sessie te onthouden.

  • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google analytics.  

  • Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers. Woonplatform bevat geen websiteprestatiecookies.

  • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube of Mailchimp. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

Alle informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, bijvoorbeeld als je ons wil mailen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van Woonplatform VZW. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de vraag die je via mail zou stellen te beantwoorden of over te maken aan één of meerdere van de leden van Woonplatform Limburg VZW.

 

Woonplatform Limburg VZW is het samenwerkingsverband tussen de Limburgse sociale woonactoren.